Zapraszamy na Turniej Piłki Nożnej Chłopców – Błonie, 26.10.2013 r.

Serdecznie 18zapraszamy na Turniej Piłki Nożnej Chłopców w kategorii – szkoły gimnazjalne, zorganizowane w ramach Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazovia”, które odbędzie się 26.10.2013 r. o godz. 10.00 w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2 im. południowy zachód. Maksymiliana Marii Kolbego w Błoniu przy ul. Narutowicza 4.

Celem tworzenia jest popularyzacja gier w ramach współpracy z dziećmi i młodzieżą, jako formy spędzania wolnego czasu oraz współpracy i wzmocnienia więzi między gminami.

Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie organizacji personelu:
Dominik Gliński
tel. 22 725 50 20
dominik.gliński@um.blonie.pl

  • Regulamin i program edukacyjny (pdf – 220 kB)

Możesz również polubić…