Taneczny Festiwal Przedszkolaków „Tańczę... więc jestem”
2015IX edycja Festiwalu pod hasłem „Tańce latynoamerykańskie”
- reportaż filmow
y
2014 – VIII edycja Festiwalu pod hasłem „Raz na ludowo”
- reportaż filmowy

2013 – VII edycja Festiwalu pod hasłem „Witajcie w naszej bajce”
- reportaż filmowy

2012
– VI edycja Festiwalu pod hasłem „Tanecznym krokiem przez Europę”
- reportaż filmowy2015-05-07 12:42:19