„Roztańczone przedszkolaki”
Dnia 10 maja 2014 roku w Centrum Kultury w Błoniu odbyła się VIII edycja Tanecznego Festiwalu Przedszkolaków, w tym 3 raz pod patronatem Burmistrza Błonia Zenona Reszki oraz Stowarzyszenia Mazovii. Tegoroczna impreza organizowana, jak co roku przez Przedszkole Publiczne nr 5 im. Kubusia Puchata 5 w Radzikowie, nosiła nazwę „Raz na ludowo”.


Laureaci Festiwalu
                                                                                                                                


2014-05-15 18:11:35