Nowe władze SGZM MAZOVIA
W dniu 12 marca 2015 r. na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza MAZOVIA zostały ukonstytuowane nowe władze.
Prezesem SGZM MAZOVIA został wybrany Pan Arkadiusz Kosiński - burmistrz Brwinowa

Członkowie Zarządu:
Wiesława Kwiatkowska - burmistrz Milanówka
Zenon Reszka - burmistrz Błonia
Artur Tusiński - burmistrz Podkowy Leśnej

Komisja Rewizyjna:
Andrzej Cieślak - wójt gminy Leszno
Krzysztof Grabka
- wójt gminy Michałowice
Janusz Grzyb - wójt gminy Nadarzyn

2015-03-14 11:06:27