Czwórbój Lekkoatletyczny Szkół Podstawowych - Brwinów, 16.06.2012
Zapraszamy na turniej Czwórboju Lekkoatletycznego Szkół Podstawowych, organizowany w ramach Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza MAZOVIA, który odbędzie się 16 czerwca 2012 r. w Brwinowie, na boisku przy Zespole Szkół nr 2, ul. Żwirowa 16.
Zgłoszenia należy kierować do dnia 11 czerwca 2012 r.
faksem 22 729 46 57  lub telefonicznie -  koordynator turnieju p. Jacek Zieliński  600 257 637.

2012-06-04 11:28:58