Wyniki plebiscytu „Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu”

Najlepsi samorządowcy na Mazowszu

Poznaliśmy dziś wyniki plebiscytu dla dziennikarzy pn. „Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu”, który zorganizowała Warszawska Grupa Doradców PR pod patronatem Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazovia”.

Najlepszym Prezydentem Roku 2011 został wybrany Pan Andrzej Nowakowski z Płocka.
Najlepszym starostą na Mazowszu – Pani Bogumiła Więckowska.
Burmistrzem Roku 2011 jest Pan Grzegorz Benedykciński z Grodziska Mazowieckiego.

Dziś możemy już przedstawić pełną listę laureatów plebiscytu „Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu”. Od 15 lutego do 1 maja br. dziennikarze lokalnych i regionalnych mediów na Mazowszu mogli głosować na urzędników, którzy ich zdaniem najskuteczniej dbają o kontakt z mediami i komunikację społeczną z mieszkańcami. Laureatami zostali ci z urzędników, którzy otrzymali najwięcej głosów. Plebiscyt pokazał mazowieckim samorządowcom, że warto dbać o dobre relacje z mediami lokalnymi.

Ze względu na oddane głosy oprócz nagród za zajęcie głównych lokat w plebiscycie, zostały przyznane wyróżnienia. Otrzymało je 37 burmistrzów, wójtów i starostów oraz 10 rzeczników prasowych i to nie koniecznie urzędów gminy lub miasta, ale też jednostek samorządowych podległych lub rzetelnie współpracujących z mediami lokalnymi np. Pan Łukasz Szymański – rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu.

Dziennikarze głosowali: w sześciu kategoriach: medialny prezydent, medialny b

Nagroda Główna – Pan Andrzej Nowakowski z Płocka
II miejsce – Roman Smogorzewski z Legionowa
III miejsce – Pan Janusz Kotowski z Ostrołęki

Najlepszy Burmistrz Roku 2011 na Mazowszu:
Nagroda Główna – Pan Grzegorz Benedykciński z Grodziska Mazowieckiego
II miejsce – Pan Władysław Dariusz Łokietek z Karczewa
III miejsce – Pan Dariusz Gizka z Warki

Najlepszy Starosta Roku 2011 na Mazowszu:
Nagroda Główna – Pani Bogumiła Więckowska z Otwocka
II miejsce – Pan Sławomir Morawski z Ciechanowa
III miejsce – Pan Jan Mączewski z Płońska

Najlepszy Wójt Roku 2011 na Mazowszu:
Nagroda Główna – Pan Paweł Kownacki z Wieliszewa
II miejsce –Pani Anna Zwierchowska z Sochocina
III miejsce – Pan Marian Kuś z Przyłęku

Rzecznik Prasowy Roku 2011 na Mazowszu
Nagroda Główna – Pan Michał Smoliński z UG Jabłonna
II miejsce – Pani Katarzyna Piechota-Kaim z UM Radom
III miejsce – Pani Elżbieta Wiśniewska z UM Płońsk

Najlepsza Strona WWW Roku 2011 na Mazowszu
Nagroda Główna – strona internetowa UG Kowala
II miejsce – strona internetowa UM Mszczonów
III miejsce – strona internetowa UG Pniewy

Plebiscytowi towarzyszyła kampania reklamowa i informacyjna dzięki patronom medialnym: Serwisowi Samorządowemu PAP i Klubowi Samorządowemu PAP, TVP Warszawa, RMF MAXXX, największemu portalowi branży PR – Proto.pl i najwiarygodniejszym elektronicznym mediom branżowym dla samorządu – RegioPortal.pl i Samorząd.infor.pl. Do akcji informacyjnej włączyły się miesięczniki: „Marketing i rynek”, „Brief” i „Manager”.  WGD PR doceniając pracę dziennikarzy obywatelskich poprosiła patronat największy portal tego typu – Wiadomości24. Ze względu na towarzyszący plebiscytowi konkurs dla mieszkańców Mazowsza patronem medialnym został też portal szybkopraca.pl, z którego korzysta m.in. wielu młodych ludzi pragnących zmienić prace i podnieść swoje kompetencje. 

Plebiscyt był adresowany do dziennikarzy lokalnych i obywatelskich. W swojej początkowej fazie przedsięwzięcia WGDD PR zapytało rzeczników prasowych urzędów mazowieckich o to, czy stosunki między instytucjami a mediami są pozytywne. WGD PR przeprowadziła też badanie, z jakich mediów najczęściej korzystają osoby zajmujące się komunikacją społeczną w urzędach na Mazowszu. Dzięki odpowiedziom od rzeczników prasowych WGD PR przygotowała raport, który został przekazany do 800 urzędów samorządowych na Mazowszu. Dzięki niemu osoby odpowiedzialne za komunikację mogły dowiedzieć się m..in. z jakich źródeł korzystają ich odpowiednicy w innych instytucjach. Kolejnym etapem był plebiscyt dla dziennikarzy, którego wyniki poznaliśmy. Plebiscyt „Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu” dał przedstawicielom mediów lokalnych i regionalnych oraz dziennikarzom obywatelskim szansę na wyrażenie swojej opinii dotyczącej najlepiej współpracujących z nimi urzędników.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: rzecznik@wgd-pr.pl
i tel. 0 796 479 025 lub 0 668 01 83 53 oraz z www.wgd-pr.pl

Anita Śliwka
PR Manager
0 796 479 025 i 0 668 01 83 53
rzecznik@wgd-pr.plbiuro@wgd-pr.pl

 

Możesz również polubić…