Szkolenia z autoprezentacji i mowy ciała

Zakończył się konkurs „Mazowsze nadaje na jednej fali” organizowany w ramach projektu „Akademia Urzędnika Samorządowego” przez Warszawską Grupę Doradców PR.
Wystarczyła odpowiedź na jedno pytanie, by dać sobie szansę na udział w bezpłatnym szkoleniu podnoszącym kompetencje osobiste. Jedno pytanie (wymień partnerów konkursowych Warszawskiej Grupy Doradców Public Relations), dwie możliwości wyboru: zwycięzcy, zgodnie z osobistymi preferencjami wybrali warsztat Autoprezentacja lub ABC mowy ciała.

Podnoszenie kompetencji osobistych to stały element życia jednostki próbującej odnaleźć się na rynku pracy. Konkurs Mazowsze nadaje na jednej fali, jako element projektu Akademia Urzędnika Samorządowego dawał możliwość uczestnictwa w bezpłatnym treningu umiejętności osobistych. Warunkiem uczestnictwa było ukończone 18 lat i zamieszkiwanie terenu Mazowsza.

Wybrałam szkolenie z Autoprezentacji, bo to sztuka, której wymaga się dziś na każdym kroku, a na moim kierunku niestety nie ma tego typu zajęć. Chciałam zobaczyć, co mogę zrobić, żeby lepiej się prezentować na rozmowach kwalifikacyjnych i potem w miejscu pracy – swój wybór uzasadnia Pani Agnieszka – jedna z laureatek konkursu. Poprawne i atrakcyjne zaprezentowanie się w kontaktach biznesowych (relacjach domowych, zawodowych, partnerskich) to przydatna umiejętność. W kontaktach z drugim człowiekiem prezentacji siebie dokonujemy nieustannie. Dziś tłumaczenie nie wiedziałem, jak się zachować nie jest już usprawiedliwieniem. Na rynku pracy – nasyconym i coraz bardziej wymagającym, czy nam się to podoba, czy nie – jesteśmy produktem, który, by dobrze funkcjonował, musi umieć się zaprezentować od jak najlepszej strony. Uczestnicy mieli okazję przekonać się, w jaki sposób wywierać wrażenie na rozmówcy od pierwszej chwili, bo przecież nigdy nie dostaniemy drugiej szansy, by zrobić pierwsze wrażanie, a pierwsze 7 sekund może decydować o podejściu drugiego człowieka do nas. Jednak wywieranie pozytywnego pierwszego wrażenia, to nie wszystko – uczestnicy treningu mieli okazję przekonać się jakie mogą stosować metody prezentowania swoich poglądów tak, by być postrzeganym jako osoba wiarygodna i świadoma swojej wysokiej wartości.
Przed przyjściem tutaj, nie zawsze wiedziałem, jak zachować się w trakcie rozmowy z klientem, by odebrał mnie pozytywnie, by zachęcić go do skorzystania z mojej oferty fotograficznej. Dziś jestem bogatszy o ciekawe spostrzeżenia i na pewno wykorzystam je w życiu – relacjonuje szkolenie Pan Grzegorz.


Uczymy się wyrażać emocje

Drugi warsztat, który mogli wybrać uczestnicy konkursu to ABC mowy ciała. Skąd decyzja o tym treningu? Chciałam przekonać się, w jaki sposób można wykorzystać gesty, mimikę, by oddziaływać na innych – mówi Agata – jedna z uczestniczek. A ja byłam ciekawa, jak odczytywać z mowy ciała, kiedy ktoś kłamie – dodaje Aneta. Komunikacja niewerbalna jest nieodzownym składnikiem procesu porozumiewania się między ludźmi. Z pomocą mimiki i gestów jesteśmy w stanie komunikować się ze sobą. Dziś na temat mowy ciała napisano wiele publikacji, które stanowią cenne źródło wiedzy, ale dopiero przełożenie teorii na praktykę daje pożądane rezultaty. Ćwiczenia, przykłady – to buduje naszą świadomą kompetencję. Uczestnicy warsztatu nabyli wiedzę, przetestowali ją w praktyce i… Będziemy stosować – powiedzieli z uśmiechem na pytanie: co dalej?. W wszystko w myśl idei – by ciało giętkie mówiło zgodnie z tym, co pomyśli głowa…


Ćwiczymy i poprawiamy nasze gesty

Cenna wiedza wyniesiona z treningów jest poważnym atutem i tajną bronią uczestników. Bogatsi w doświadczenia, uczynili się także lepiej zauważalnymi na rynku pracy. Bo chociaż województwo mazowieckie cieszy się jedną z najniższych stóp bezrobocia w Polsce, dane statystyczne nie są pocieszające – w Warszawie, na koniec marca tego roku odnotowano ponad 44 tys. osób bezrobotnych. 52% stanowili mężczyźni,48% – kobiety. Zgodnie z danymi, na jedna ofertę pracy zamieszczoną w marcu przypadało 28 chętnych. Konkurencja jest zatem duża. Wszelkie działania związane z samorozwojem zwiększają szanse na rynku pracy. Dziś liczy się nie tylko wiedza, ale też to, w jaki sposób się ją przekazuje i co można z nią zrobić – przekonuje Marek laureat konkursu. Trzeba się też wyróżniać. Absolwentów szkół wyższych jest coraz więcej, CV są do siebie bardzo podobne. Szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych dają do ręki skuteczne narzędzia pozytywnego wpływu na otoczenie.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom wygranej. Dziękujemy za przybycie i życzymy powodzenia w wykorzystywaniu nabytej wiedzy.


Uczestnicy szkolenia

Możesz również polubić…