Punktacja sportowa gmin w roku szkolnym 2015/16

Kolejność klasyfikacji została sporządzona na podstawie punktów zgromadzonych przez reprezentacje gmin w poszczególnych zawodach według poniższego schematu:
1 m-ce – 10pkt.
2 m-ce – 8pkt.
3 m-ce – 7pkt.
4 m-ce – 6pkt.
5 m-ce – 5pkt.
6 m-ce – 4pkt.
7 m-ce – 3pkt.
Do klasyfikacji generalnej liczonych będzie 8 najlepszych wyników z całego cyklu zawodów. Dwa najgorsze wyniki odpadają (zaznaczone na szaro). Drugim drużynom z gmin gospodarzy, nie przyznaje się punktów do klasyfikacji generalnej.
Punkty w klasyfikacji generalnej będą przyznane uczestnikom-gminom z pominięciem słabszej drużyny gospodarzy.

Możesz również polubić…