Konkurs matematyczny MAZOVIA EDU 2024

W Kalendarzu Imprez naszego Stowarzyszenia na rok 2024 zaplanowaliśmy kolejną trzecią edycję Konkursu Matematycznego MAZOVIA EDU. Konkurs, dzięki otwartości Pani Wójt Małgorzaty Pacheckiej, organizujemy wspólnie z Gminą Michałowice pod hasłem „Matematyka w finansach domowych”, dla uczniów klas siódmych szkół podstawowych z terenu Gmin Członkowskich w 3 etapach: szkolnym, gminnym i międzygminnym. Finał konkursu odbędzie się w środę 15 maja br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie.
Celem Konkursu jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów, wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad pogłębianiem i rozszerzaniem wiedzy matematycznej, wykorzystywanie umiejętności twórczego myślenia do rozwiązywania zadań problemowych i praktycznych, popularyzacja matematyki wśród uczniów, budzenie nawyków współzawodnictwa oraz promowanie szkół, nauczycieli i uczniów szczególnie uzdolnionych. Konkurs znajduje się w wykazie kuratoryjnym, co stanowi uprawnienie dla laureatów konkursu do stosownych wpisów na świadectwach ukończenia szkoły i punktów w ramach rekrutacji.

Regulamin konkursu

Możesz również polubić…