Turniej Piłki Nożnej w Błoniu, 14.11.2010 r.

Turniej Piłki Nożnej w Błoniu,  14.11.2010 r.