Kontakt

Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza MAZOVIA

Urząd Gminy Brwinów    
ul. Grodziska 12   
05-840 Brwinów  
tel. 22 738 26 12

www.mazovia-sgzm.pl

NIP: 5291690353
REGON: 015793747
KRS: 0000211876

Numer rachunku bankowego Stowarzyszenia:
BOŚ SA I O/Warszawa
26 1540 1102 2110 5703 2087 0001