MAZOVIA ART 2023

Powitanie Gości – słowo wstępne burmistrza Podkowy Leśnej Artura Tusińskiego i prezesa Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza MAZOVIA Jerzego Wysockiego oraz dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich Mariusza Płoszaj-Mazurka
Burmistrz Podkowy Leśnej Artur Tusiński wraz z Artystami na scenie: (od lewej) Katarzyna Przywecka, Franciszek Promiński, Zafia Pilich, Adam Łuczak, Gabriel KronerKatarzyna Masny, Misia Łukasiewicz. Przed prezentacją artystów głos zabrali kuratorzy wystawy z ramienia Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich Sylwia Krzemianowska oraz z ramienia SGZM MAZOVIA Mariusz Koszuta
Wernisaż w sali wystawowej
Koncert podczas wernisażu: Anna Kostrzewska – wokal, Michał Salamon – fortepian, Wojciech Pulcyn – kontrabas Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego